× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ZOZ MSWiA w Opolu

Zakład Usprawniania Leczniczego - Zakład Usprawniania Leczniczego

Informacje o komórce

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Pomoc doraźna

Zakres świadczonych usług:

  • Anestezjologia i intensywna terapia
  • Chirurgia ogólna
  • Choroby wewnętrzne
  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Położnictwo i ginekologia


Adres

77-4011100
Kowalska 4
45-583 Opole

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1